Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Connecticut īrnieka tiesības ieturēt nomu remontam

Vai īrnieki var atteikties no nomas par remontu Connecticut?


Konektikutas īpašniekiem ir noteikti pienākumi, lai saglabātu savu īres īpašumu tīrā, drošā un apdzīvojamā stāvoklī. Ja saimnieks nepilda šos pienākumus, īrniekiem valstī ir tiesības rīkoties. Īrniekiem nav jāmaksā īre, ja to vienība pārkāpj veselības un drošības kodus. Šeit ir īrnieka tiesības ieturēt īres maksu par remontu Konektikutā.

Konektikutas īpašnieka atbildība uzturēt telpas

Konektikutas īpašnieka-īrnieka likumā īpašniekiem ir noteikti pienākumi attiecībā uz īpašuma stāvokli. Šie pienākumi ir vērsti uz īpašuma drošību, tīrību un dzīvesvietu. Konektikutā īpašnieka pienākums ir uzturēt telpas ietilpst:

 • Ievērojiet visus piemērojamos ēku un mājokļu kodus, kas ietekmē īrnieku veselību un drošību.
 • Saglabājiet telpas piemērotā un dzīvojamā stāvoklī, tostarp veicot nepieciešamos remontus, lai saglabātu vai novietotu telpas šajā stāvoklī. Ja īrnieks, īrnieka mājsaimniecības loceklis vai īrnieka viesis apzināti vai nolaidības dēļ nodod vienību nepiemērotā un neapdzīvojamā stāvoklī, tad īrnieka pienākums būs atjaunot iekārtu atbilstoši un dzīvojamam stāvoklim.
 • Saglabājiet visas kopējās zonas tīras un drošas.

 • Labā darba kārtībā uzturēt visas elektriskās, santehnikas, apkures, dzesēšanas, sanitārās un citas iekārtas vai ierīces, par kurām saimnieks ir atbildīgs.
 • Nodrošināt un uzturēt atbilstošas ​​tvertnes atkritumu un atkritumu savākšanai un nodrošināt to noņemšanu.
 • Piegādājiet tekošu ūdeni un saprātīgu daudzumu karstā ūdens un karstuma, ja vien īrnieks nav atbildīgs tikai par tādu komunālo pakalpojumu apmaksu kā siltums un karstais ūdens.
 • Jebkurš papildu pienākums, ko vietējam īpašniekam uzliek vietējie likumi.

Vienojās par īrnieka pienākumiem

Konektikutā īpašnieks un īrnieks var savstarpēji vienoties, ka īrnieks būs atbildīgs par noteiktām uzturēšanas saistībām, kas citādi būtu saimnieka atbildība.

 • Ģimenes ģimenes

Saimnieks un īrnieks var vienoties, ka saimnieks būs atbildīgs par atkritumu un atkritumu savākšanu, kā arī par sava siltuma un karstā ūdens piegādi. Īrnieks var būt atbildīgs arī par noteiktu remontu vai apkopi, ja tas ir savstarpēji saskaņots. Šī vienošanās ir jāsagatavo rakstveidā, un to nedrīkst darīt labticīgi un nevis tā, lai saimnieks varētu izvairīties no saviem pienākumiem.

 • Daudzdzīvokļu mājas

Daudzdzīvokļu mājās saimnieks un īrnieks var vienoties, ka īrnieks būs atbildīgs par noteiktiem remontdarbiem, uzturēšanu vai citiem uzdevumiem. Īrnieks nevar būt atbildīgs par mājokļa vai būvkoda pārkāpumu labošanu vai remontu, lai vienība būtu piemērota un dzīvojamā stāvoklī. Šis līgums ir jāsagatavo rakstveidā, tas ir jādara labticīgi un nedrīkst traucēt īpašnieka pienākumus pret citiem ēkas īrniekiem.

Īrnieka spēja veikt juridiskas darbības

Īrnieks var ierosināt tiesā prasību pret iznomātāju, lai iznomātājs pildītu savus pienākumus.

 1. Failu sūdzība ar vietējo aģentūru
  Pirms īrnieks var iesniegt sūdzību tiesā, viņam vai viņai ir jāiesniedz sūdzība vietējā mājokļu kodeksa izpildes aģentūrā par zemes īpašnieka iespējamo pārkāpumu. Pēc 21 dienas īrnieks var sākt procesu tiesā.
 2. Iesniegt sūdzību tiesā
  Lai sāktu procesu, īrniekam jāiesniedz sūdzība ierēdnim. Šajā sūdzībā jāiekļauj īrnieka vārds, saimnieka vārds, īpašuma adrese, iespējamais zemes īpašnieka pārkāpums un nomas maksa, kā arī īres summa, kas maksājama šajos datumos. Lai iesniegtu šo sūdzību, īrniekam būs jāmaksā 25 dolāru maksa.

 1. Īres maksas izmaksa tiesā
  Pēc sūdzības iesniegšanas tiesā iknedēļas īrniekiem ir četras dienas, un visiem pārējiem īrniekiem līdz deviņām dienām ir jāiemaksā kopā ar tiesas sekretāru summu, kas ir vienāda ar to saskaņoto iknedēļas vai mēneša īres maksu. Šo īres maksu glabā ierēdnis, līdz tiesa izlems sūdzības iznākumu. Ja īrnieks nemaksā šo nepieciešamo īres maksu tiesā, tiesa var izlemt noraidīt īrnieka prasību. Ja īrnieks ir samaksājis īres maksu tiesā, īpašnieks nevar mēģināt iesniegt paziņojumu par izbeigšanu par īrnieku.

 1. Tiesas datums- Tiesa plāno noklausīšanās datumu 14 dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas. Tiesa arī nosūtīs sūdzības kopijas īpašniekam un vietējai kodu izpildes aģentūrai, izmantojot sertificētu pastu. Kodeksa izpildes aģentūra ir atbildīga par tiesas iesniegto sākotnējās sūdzības kopiju.
 2. Tiesas pavēle
  Tiesa var lemt

 • a.) Lūgt saimniekam izpildīt savus pienākumus.
 • b.) Rīkojums trešai personai savākt īres maksu vai pareizus apstākļus īpašumā.
 • c) piešķirt naudas zaudējumus, kas var ietvert īrnieka atlīdzību par iepriekš samaksātu īres maksu.
 • d) Rīkojums, saskaņā ar kuru īrnieks maksā nomas maksu, var tikt izmantots telpu labošanai vai arī tas var tikt pienācīgi piešķirts starp pusēm.
 • e) citi rīkojumi, ko tiesa uzskata par piemērotiem.

Izņēmumi

Īrniekiem, kuru īpašnieki jau ir iesnieguši paziņojumu par izstāšanos no nomas par nomas maksu vai par citu nomas līguma pārkāpumu, nav atļauts iesniegt sūdzību pret īpašnieku vietējā aģentūrā vai tiesā, jo tas tiks uzskatīts par pretpasākumu īrnieka rīcība.

Saimnieka pretprasība

Saimnieks var izdot pretprasību, norādot, ka īrnieks nav izpildījis savas saistības.

Konektikutas likums par īres maksu

Lai skatītu Konektikutas likumu par īres maksu, lūdzu, apmeklējiet Konektikutas vispārējos statūtus Anotēts §§ Sec. 47a-4a., Sec. 47a-7. un Sec. 47a-14h.


Video No Autora:

Saistītie Raksti:

✔ - Piegādes ķēdes pārvaldība un loģistika, mazumtirdzniecības piemēri

✔ - Smago iekārtu klases kontroles sistēmas, kas nodrošina precīzus rezultātus

✔ - 10 Līdzekļu vākšana par jaunumiem, kas saņem darbu


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!