Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Trešās puses loģistikas pakalpojumu sniedzēja līguma piemērs - #2

Šis līgums var būt noderīgs, veidojot savus juridiskos dokumentus


23. Atteikšanās

Šajā nolīgumā minētais konkrētais tiesiskās aizsardzības līdzeklis neizslēdz iespēju nosūtītājam vai pārvadātājam no jebkura cita tiesiskās aizsardzības līdzekļa nosūtītāja vai pārvadātāja, vai nu juridiski, vai pašu kapitālā. Pārvadātāja vai pārvadātāja nespēja jebkurā laikā pieprasīt stingru jebkura līguma vai vienošanās izpildi vai izmantot jebkuru šajā līgumā ietverto iespēju, tiesību, pilnvaru vai tiesiskās aizsardzības līdzekli nav uzskatāma par atteikšanos vai atteikšanos no tā nākotnē. Neuzskata par atteikšanos no šāda pārkāpuma saņemšanas un akceptēšanas, ko veic pārvadātājs, vai par to, ka tas ir maksājis nosūtītāja vārdā, zinot par jebkura šajā nolīgumā ietverta līguma pārkāpumu.

24. Paziņojumi

Visi paziņojumi tika sniegti vai var tikt pieprasīti rakstveidā, un tos nosūta pusēm ar reģistrētu vai sertificētu pastu, pieprasīto sūtījumu saņemšanu vai ar kurjerpasta starpniecību un uzskata, ka tie ir saņemti, kad tos saņem puse, kurai adresēts. Paziņojumi tiek adresēti pusēm uz adresēm, kas norādītas Ekspozīcijā (saraksta izstādes vēstulē), jo to var periodiski mainīt. Jebkura no pusēm var mainīt paziņojuma adresi, paziņojot par šādu izmaiņu otrai pusei saskaņā ar iepriekšminēto, kura adreses maiņa stājas spēkā piecas (5) dienas pēc paziņojuma saņemšanas.

Ja liecinieks, kuăa nosūtītājs un pārvadātājs ir izpildījuši šo vienošanos divos eksemplāros, sākot ar iepriekšējo dienu un gadu.

(Ielikt pilnu nosūtītāja vārdu)

(Ievietojiet pilnvarotā parakstītāja nosaukumu)

(Ievietojiet pilnvarotā parakstītāja vārdu)

(Ievietot paraksta rindu)

(Ievietojiet pārvadātāja pilnu nosaukumu)

(Ievietojiet pilnvarotā parakstītāja nosaukumu)

(Ievietojiet pilnvarotā parakstītāja vārdu)

(Ievietot paraksta rindu)


Video No Autora:

Saistītie Raksti:

✔ - Kā izskaidrot bruto seansu mārketingā

✔ - Piegādes ķēdes ietekme - apvienošanās un iegāde

✔ - Palielinās koksnes palešu pārstrādes nozare


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!