Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

(GIFI) Vispārējais finanšu informācijas indekss

Nepieciešamība reģistrēt uzņēmumu ienākuma nodokli Kanādā


Definīcija:

GIFI nozīmē vispārējo finanšu informācijas indeksu.

Kanādas ieņēmumu aģentūras (CRA) izveidotā 1999. gadā GIFI ir sistēma, kas piešķir unikālu kodu to vienumu sarakstam, kas parasti ir uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bilancēs un nesadalītās peļņas pārskatos.

Kāds ir GIFI lietojums?

GIFI mērķis ir ļaut kredītvērtējuma aģentūrai efektīvāk vākt un apstrādāt finanšu informāciju; piemēram, GIFI ļauj KRA apstiprināt nodokļu informāciju elektroniski, nevis manuāli.

Informācija no finanšu pārskatiem tiek klasificēta atbilstoši attiecīgajam GIFI kodam un iekļauta uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijās. Ja jūs iesniedzat T2 ienākuma nodokļa deklarāciju (nodokļu deklarāciju par uzņēmumiem), tad jums jāizmanto GIFI, izvēloties GIFI kodus, kas vislabāk atbilst ziņojumiem.

GIFI kodu īstermiņa aktīviem piemēri
KodsGIFI nosaukums
1000Nauda un noguldījumi
1001Nauda -banknotes, banknotes, čeki, monētas, valūta, naudas pārvedumi, pasta pavadzīmes un pēcapmaksas pārbaudes
1002Noguldījumi Kanādas bankās un iestādēs - Kanādas valūtā
1003Noguldījumi Kanādas bankās un iestādēs - Ārvalstu valūta
1006Kredītu savienību centrālie noguldījumi (tikai krājaizdevu sabiedrībām)
1060Debitoru parādi (prasības, dividendes, honorāri un saņemtās subsīdijas) t
1061Pabalsts šaubīgiem kontiem
1066Saņemamie nodokļi (GST / HST, ienākuma nodokļa atmaksājumi un saņemtie nodokļu kredīti)
1067Procentu ieņēmumi
1068Debitoru parādu saņemšana
1120Krājumi
1121Pārdodamo preču saraksts (gatavās preces)
1122Inventāra daļas un piederumi
1123Krājumu īpašības (uzņēmumiem, kas iesaistīti nekustamā īpašuma, attīstības vai būvniecības t
1124Agregātu uzskaitījums
1125Darbs progresā (procesā esošās preces)
1126Izejvielas
1180Īstermiņa ieguldījumi (īstermiņa tirgojami vērtspapīri)
1181Kanādas termiņnoguldījumi
1182Kanādas akcijas
1183Kanādas obligācijas
1184Kanādas valsts parādzīmes
1186Citi Kanādas īstermiņa ieguldījumi
1240Aizdevumi un debitoru parādi
1241Debitoru parādu pieprasījums (summas, piemēram, zvanu aizdevumi, dienas aizdevumi un pieprasījuma aizdevumi).
1242Citi debitoru parādi
1243Debitoru parādi
1244Saņemamie hipotēkas
1300Saistība ar akcionāru (-iem) / direktoru (-iem) (tikai korporācijām)
1301Saistības pret atsevišķiem akcionāriem (tikai korporācijām)
1302No uzņēmuma akcionāra (-iem) pienākas (tikai uzņēmumi) (jāmaksā mātes sabiedrībai)
1303Sakarā ar direktoru (-iem) (tikai korporācijām)
1310No dalībnieka (-iem) / ģenerālpartnera (-iem) pienākums (tikai partnerattiecībām)
1311Sakarā ar ierobežotiem partneriem (tikai partnerībām)
1312No partneriem pienākošie dalībnieki (tikai partnerības)
1313Izmaksas no vispārējiem partneriem (tikai partnerībām)
1314Pienākas no konkrētiem dalībniekiem, kuri nav ierobežoti partneri (tikai partnerības)
1360Ieguldījumi kopuzņēmumā (-os) / partnerībā (-os) kārtējais ieguldījums vai pašu kapitāls kopuzņēmumā (-os), partnerībā (-os) un sindikātā (-os)
1380No kopuzņēmuma (-iem) / partnerības (-ām) (kārtējās summas, kas jāmaksā no kopuzņēmuma (-iem) / partnerības (-iem) vai sindikāta (-iem), piemēram, avansa maksājumiem, aizdevumiem un piezīmēm)
1400Peļņa no saistītajām pusēm
1402Procenti, kas saņemami no saistītām personām
1403Aizdevumi / avansa maksājumi no saistītām pusēm
1480Pārējie apgrozāmie līdzekļi
1481Nākotnes (atliktā) ienākuma nodokļi (tikai uzņēmumi) (ienākuma nodokļi, kas piemērojami nākamajiem gadiem) t
1482Uzkrātie ienākumi no ieguldījumiem
1483Nodokļi, kas atgūstami / atmaksājami
1484Nākamo periodu izdevumi
1599Kopējie apgrozāmie līdzekļi
GIFI kodu īstermiņa saistībām piemēri
KodsGIFI nosaukums
2600Bankas overdrafts
2620Maksājamās summas un uzkrātās saistības ( uzkrātās saistības, maksājamie līgumi, maksājamās atlīdzības, maksājamie īres maksājumi un maksājamie komunālie maksājumi)
2621Parādi piegādātājiem
2622Parādi piegādātājiem saistītām pusēm
2623Saņemtie maksājumi
2624Maksājamās algas
2625Maksājamās pārvaldības maksas
2626Maksājamās prēmijas
2627Maksājamie darbinieku atskaitījumi ( algas atskaitījumi par darbinieku pabalstiem, piemēram, darba apdrošināšanu, Kanādas Pensiju plānu, Kvebekas vecāku apdrošināšanas plānu, grupu apdrošināšanu un pensiju plāniem)
2628Maksājamie ieturējuma nodokļi
2629Maksājamie procenti ( uzkrātie procenti)
2680Maksājamie nodokļi ( kapitāla nodokļi, ārvalstu nodokļi, GST / HST, kārtējie ienākuma nodokļi, pārdošanas nodokļi utt.)
2700Īstermiņa parāds ( uzņēmumu aizdevumi, pieprasījuma aizdevumi utt.)
2701Kredīti no Kanādas bankām
2705Pārbaudes un citi tranzīta posteņi
2706Lien piezīmes
2707Kredītkaršu aizdevumi
2770Atliktie ienākumi
2780Sakarā ar akcionāru (-iem) / direktoru (-iem) (tikai korporācijām)
2781Pateicoties atsevišķam akcionāram (tikai uzņēmumiem)
2782Sakarā ar uzņēmuma akcionāru (-iem) (tikai korporācijām) ( mātes sabiedrībai)
2783Sakarā ar direktoru (-iem) (tikai korporācijām)
2790Pateicoties loceklim (-iem) / vispārējam (-iem) partnerim (-iem) (tikai partnerattiecībām)
2791Sakarā ar ierobežotiem partneriem (tikai partnerībām)
2792Sakarā ar dalībniekiem, kas ir partnerattiecības (tikai partnerības)
2793Sakarā ar vispārējiem partneriem (tikai partnerībām)
2794Sakarā ar noteiktiem dalībniekiem, kas nav ierobežoti partneri (tikai partnerības)
2840Kopuzņēmuma (-u) / partnerības (-u) dēļ
2860Saistītās puses
2861Pieprasījuma notis saistīto pušu dēļ
2862Ieinteresētajām personām maksājamie procenti
2863Avansa maksājumi saistītajām personām
2920Ilgtermiņa saistību tekošā daļa
2960Citas īstermiņa saistības
2961Saņemtie noguldījumi ( piedāvājumus, līguma noguldījumus, īres noguldījumus, piedāvājumus un drošības t
2962Maksājamās dividendes
2963Nākotnes (atliktā) ienākuma nodokļi (tikai uzņēmumi) ( ienākuma nodokļi, kas piemērojami nākamajiem gadiem, un ienākumu nodokļa rezerve
2964Rezerves garantijām, garantijām vai atlīdzībām
2965Vispārīgi noteikumi / rezerves ( iespējamās saistības, uzkrājumi zaudējumiem no aizdevumiem un pensiju uzkrājumi)
3139Kopējās īstermiņa saistības

Pilnīgs GIFI indekss ir iekļauts kredītreitingu aģentūrās Korporāciju finanšu informācijas vispārējā indeksa (GIFI) rokasgrāmata Jūs varat saņemt dažādos formātos, piemēram, drukātā versijā, ja vēlaties.

Izmantojot GIFI, varat elektroniski iesniegt T2 ienākuma nodokļa deklarāciju, un tas savukārt nozīmē ātrāku jūsu atgriešanās apstrādi.

Kanādas korporāciju izmantošanai paredzētās nodokļu apstrādes un grāmatvedības programmas ietver GIFI.

Ja jūsu uzņēmumam ir gan bruto ieņēmumi, gan aktīvi, kas katrs ir mazāk nekā viens miljons dolāru, tie nav dzīvības apdrošinātāji, noguldījumu apdrošinātāji vai vispārējie (negadījumu un īpašuma) apdrošinātāji, un jūs neizmantojat nodokļu sagatavošanas programmatūru, jūs varēsiet izmantot the GIFI īsa forma.

Plašāku informāciju par uzņēmumu nodokļiem skatiet:

Corporate Tax Canada ceļvedis

Kanādas ienākuma nodoklis un Jūsu mazie uzņēmumi

8 Mazo uzņēmumu nodokļu stratēģijas ienākumu nodokļa samazināšanai Kanādā


Video No Autora:

Saistītie Raksti:

✔ - Nepalaidiet garām SRED nodokļu kredīta programmu

✔ - Kā finansēt savu uzņēmumu ar privāto izvietojumu

✔ - Vai man ir nepieciešams uzrakstīt biznesa plānu?


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!