Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Kā Dos Business izmanto peļņas un zaudējumu aprēķinu?


Peļņas un zaudējumu aprēķins (P&L), ko dažkārt sauc par peļņas vai zaudējumu aprēķinu, ir uzņēmējdarbības pārskats, kas atspoguļo neto ienākumus kā starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem. Ja uzņēmumam ir ieņēmumi 250 000 ASV dolāru apmērā un izdevumi 150 000 ASV dolāru apmērā, tā neto ienākumi vai neto ieņēmumi no P&L pārskata būtu 100 000 ASV dolāri.

Kā izskatās peļņas un zaudējumu aprēķins?

P&L paziņojums sākas ar virsrakstu, kas ietver paziņojuma nosaukumu, uzņēmuma nosaukumu un perioda beigu datumu, uz kuru attiecas paziņojums. Tipisks laika periods var būt mēnesis, ceturksnis vai gads. Laika skala var būt: "Par mēnesi, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī."

Paziņojuma otrajā daļā ir atspoguļoti attiecīgā perioda ienākumi vai ieņēmumi. Atgriešanās vai atlaižu ienākumiem var būt atskaitījumi.

Paziņojuma trešā daļa ir visu uzņēmuma izdevumu uzskaitījums šajā laika periodā. Izdevumi tradicionāli ir uzskaitīti alfabētiskā secībā, nevis pēc summas.

Daudzos P&L pārskatos ir ceturtā daļa, kas ietver katra izdevumu posteņa procentuālo daļu aprēķināšanu pret bruto ienākumiem pirms izdevumiem. Šis aprēķins var būt noderīgs, ja meklējat P&L paziņojumus ilgākā laika periodā. Jūs varat redzēt, kā izdevuma pieaugums vai samazinājums ietekmē neto ienākumus, ja procentu likme mainās uz augšu vai uz leju, un pēc tam varat veikt korekcijas, ja nepieciešams.

Daži P&L pārskati ietver arī paziņojumu par to, vai tika izmantota skaidras naudas vai uzkrājumu grāmatvedība. Naudas metode ietver ienākumus, kad tos faktiski saņem, un izdevumus, kad tie ir samaksāti, savukārt uzkrāšanas metode ietver ienākumus, kad tie ir nopelnīti, neatkarīgi no tā, vai tas vēl ir saņemts, un izdevumi, kad tie radušies.

Kā peļņas un zaudējumu aprēķins tiek izmantots uzņēmumā?

P&L paziņojumu uzņēmumi izmanto trīs veidos. Tas tiek izmantots kā viens no finanšu plāniem biznesa plānā, lai parādītu uzņēmuma peļņu laika gaitā. Šajā gadījumā P&L paziņojums varētu būt pro forma, plānots dokuments, lai saņemtu pieteikumu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

P&L paziņojumu var izmantot arī kā līdzekli uzņēmuma veselības iekšējai analīzei. Šāda veida analīzē ir lietderīgi izmantot katra izdevuma procentus no bruto ienākumiem. Daži P&L pārskati salīdzina pārdošanas un izdevumu rādītājus ar budžeta skaitļiem, lai parādītu, vai prognozētie mērķi ir sasniegti.

P&L paziņojumi ir noderīgi arī nodokļu sagatavošanai. Detalizētu P&L pārskatu var sagatavot par visu gadu, kas beidzas finanšu gada beigās, un to izmanto nodokļu sagatavotājs, lai apkopotu ienākumus un izdevumus par uzņēmuma nodokļu deklarāciju. Daudzi uzņēmumi izveido P & L paziņojumu, kas atbilst C grafika ienākumu un izdevumu kategorijām, nodokļu deklarācijām, ko mazo uzņēmumu īpašnieki iesniedz kā daļu no viņu nodokļu deklarācijām.


Video No Autora:

Saistītie Raksti:

✔ - Kā iegūt vislabākos nosacījumus komerciālai nomai

✔ - Kā iegūt produktus no ārzemēm

✔ - Pārdošanas pārskati QuickBooks grāmatvedības programmatūrā


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!