Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Cik ilgi ir kāds īpašnieks?

Remonta laika grafiks


Katram nomas līgumam, ko īrnieks paraksta ar iznomātāju, ir netieša dzīvesvietas garantija. Tas nozīmē, ka saimniekam ir pienākums uzturēt īres un dzīvojamā stāvoklī. Ir vispārēja prasība, ka visiem svarīgajiem pakalpojumiem ir jābūt funkcionējošiem un labā kārtībā un ka īres īpašumam jābūt tīram un drošam.

Īpašas uzturēšanas saistības

Kaut arī katram nomas līgumam ir vispārēja netieša garantija par dzīvesvietu, īpašnieks un īrnieks ar likumu nosaka arī īpašas uzturēšanas saistības katram saimniekam. Šie pienākumi ietver:

 • Pēc būvniecības kodiem: Katram saimniekam ir pienākums saglabāt savu īpašumu līdz vietējiem un valsts celtniecības un drošības kodiem. Tas iekļauj:
  • Vispārējā ēku drošība: Ēkas fiziskajai struktūrai ir jābūt drošai īrniekiem dzīvošanai. Jumtam un pamatam jābūt strukturāli stabilam. Ieejai un izejai jābūt viegli pieejamai. Logiem un durvīm jābūt pareizai hidroizolācijai un atbilstošām slēdzenēm. Grīdām jābūt strukturāli stabilām un tām nav nekādu apdraudējumu. Visām kāpnēm jābūt atbilstošiem margām.
  • Santehnikas pārbaudes: Santehnikai jābūt līdz kodam.
  • Elektriskās pārbaudes: Visam elektriskajam darbam īpašumā jābūt līdz kodam.
  • Ugunsdrošības pārbaudes: Nomas īpašībām jābūt atbilstošam dūmu un oglekļa monoksīda detektoru skaitam, un tām jābūt labā darba kārtībā. Dažās pilsētās būs vajadzīgi šie detektori, lai tie būtu pieslēgti vadiem, savukārt citi ļautu izmantot detektorus ar baterijām. Īpašumam nevajadzētu pārsniegt noteiktu skaitu pasažieru, kāpņu telpām un koplietošanas telpām jābūt atbilstošam apgaismojumam, un noteiktās vietās, piemēram, kāpņu telpās, jāizmanto ugunsdrošas krāsas.

 • Remonta veikšana: Saimnieki ir atbildīgi par to, lai pabeigtu remontu savā īpašumā, lai saglabātu īpašumu dzīvojamā stāvoklī. Šiem remontiem jābūt saprātīgiem. Piemēram, ja īrniekam nav darba krāsns, saimnieks var nomāt remontētāju, lai noteiktu pašreizējo krāsni. Saimniekam nav jāiegādājas pavisam jauna krāsns nomniekam, ja pašreizējā krāsns var tikt labota darba stāvoklī.
 • Kopējie apgabali: Saimniekiem jāuztur visas kopējās ēkas telpas tīras un drošas.

 • Būtisku pakalpojumu saglabāšana: Saimnieki ir atbildīgi par visu būtisko pakalpojumu saglabāšanu īres īpašuma funkcionēšanā. Tas ietver siltumu, karsto ūdeni, elektrību, gāzi un centrālo gaisa kondicionēšanu, ja piemērojams. Ja īrnieks ir atbildīgs par komunālo pakalpojumu apmaksu, īrniekam jāuztur aktuāls rēķins, lai pārliecinātos, ka viņu siltums, elektrība vai gāze paliek.
 • Atkritumu kastes: Saimniekiem ir jānodrošina atkritumu tvertnes, kurās īrnieki var atbrīvoties no atkritumiem. Tiem ir jābūt atbilstošam skaitam vai lielumam nomas īpašumam.

 • Running Water piegāde: Īrniekiem jābūt pieejamam tekošajam ūdenim. Pārraušanas caurules vai aizsprostojumi ir nekavējoties jānostiprina.

Cik ilgi saimniekam ir jāveic remonts

Remontam, kas pārkāpj dzīvesvietas garantiju vai rada tūlītēju veselības vai drošības risku īrniekiem, saimniekiem būs pietiekami daudz laika, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, lai pabeigtu remontu pēc tam, kad par tiem ir paziņots. Tas, kas tiek uzskatīts par saprātīgu laiku, atšķirsies atkarībā no valsts likuma un jautājuma smaguma.

Daudzas valstis ļaus saimniekam 30 dienas atrisināt problēmu, bet citas ļaus tikai trīs līdz septiņas dienas nopietnām problēmām, piemēram, siltuma vai tekoša ūdens trūkums. Ja remonts nav pabeigts šajā laika periodā, īpašnieks var būt parādā īrnieku zaudējumiem, īrniekam varētu ļaut izbraukt no īres vienības, tiesa var pieņemt darbā trešo personu, lai pabeigtu remontu, vai saimniekam varētu tikt uzlikts naudas sods.

Iepriekšējs paziņojums par ieceļošanu

Lai iekļūtu īrnieka dzīvoklī, saimniekiem parasti ir jāpaziņo. Paziņojuma apjoms būs atkarīgs no valsts, bet parasti tas ir no 24 līdz 48 stundām pirms vēlamā ieraksta. Šī paziņojuma prasība ārkārtas situācijās parasti tiek atcelta.

Tiesības uz nomas maksu

Īrniekiem dažās valstīs, piemēram, Konektikutā, ir atļauts ieturēt īres maksu, kamēr nav veikts nepieciešamais remonts. Ir īpaši noteikumi, kas jāievēro, piemēram, kalpojot saimniekam ar oficiālu brīdinājumu, ka remonts ir nepieciešams, un pēc tam iesniedzot sūdzību tiesā. Pēc tam īrnieks deponē tiesā ieturēto īres maksu.

Remonts ir pretrunā ar dzīvesvietas garantiju, piemēram, ārkārtēju kaitēkļu invāziju vai siltuma trūkumu ziemā. Pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, saimniekam ir arī zināms laiks, lai risinātu remontu.

Pārbaudiet savas valsts likumus, jo ne visas valstis atļauj īrniekiem ieturēt īres maksu, līdz tiek veikts remonts.

Tiesības uz remontu un atskaitīšanu

Citas valstis, piemēram, Kalifornija, ļauj īrniekam veikt remontu pašam un atskaitīt remonta summu no nomas maksas. Īrniekam vispirms mutiski vai rakstiski jāinformē īrnieks par nepieciešamo remontu. Ja saimnieks neatbild un nereaģē uz remontu, īrnieks var veikt darbu. Summa, ko nomnieks atskaita par remontu, nedrīkst pārsniegt viena mēneša īres maksu.

Īrnieka radītais kaitējums

Saimnieki nav atbildīgi par remontu, kas radies īrnieka vainas vai nolaidības, īrnieka mājsaimniecības locekļa vai īrnieka viesu dēļ. Šie remontdarbi ir īrnieka monetārā atbildība.

Raksts Satura rādītājs Pāriet uz sadaļu

Izvērst

 • Īpašas uzturēšanas saistības

 • Cik ilgi saimniekam ir jāveic remonts

 • Iepriekšējs paziņojums par ieceļošanu

 • Tiesības uz nomas maksu

 • Tiesības uz remontu un atskaitīšanu

 • Īrnieka radītais kaitējums


Video No Autora: Kā atvērt savu restorānu Rīgā bez kļūdām? 10 restorānu īpašnieks Vladimirs Barsuks dalās pieredzē

Saistītie Raksti:

✔ - Kā uzlabot īpašuma vērtību

✔ - Pārdošanas salīdzināšanas pieeja nekustamā īpašuma vērtējumā

✔ - 7 Oklahomas drošības depozītu likuma pamati


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!