Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Uzziniet par būvēšanas meistaru


„Foreman” ir vispārējs termins, kas attiecas uz konkrētu vadītāja veidu, visbiežāk būvniecībā vai ražošanā. Vairumā nozaru, kurās strādā amats, meistars parasti ir galvenais kontaktpunkts starp vadošajiem darbiniekiem un darba ņēmējiem.

Uz vietas atbildība

Būvdarbu vadītāji ir atbildīgi par katra darba aspekta uzraudzību.

Spēcīgas spējas strādāt, uzraudzīt un aizstāvēt darbiniekus nodrošina, ka apkalpes darbinieki sāk darbu savlaicīgi, pabeidz darbu noteiktā darba laikā un saprot un ievēro drošības standartus un noteikumus, lai optimizētu apakšējās rindas darbības aspektu.

Tikpat svarīgi, ka meistari tieši sadarbojas ar projektu arhitektiem un ārējiem darbuzņēmējiem, atbildīgi par šiem aģentiem par primāro vietējo vadību un darba pārbaudi, lai pārbaudītu tā vispārējo kvalitāti. Šim nolūkam centrālā atbildība ir arī attiecīgo federālo, valsts un reģionālo būvniecības kodeksu pārzināšana, lai visi pabeigtie darbi atbilstu ideālām prasībām attiecībā uz visām kvalitātes un drošības prasībām.

Noteikumi, kas reglamentē būvniecības projektus, aptver gandrīz visus attīstības aspektus un bieži ir ļoti saspringti. Tie parasti ir paredzēti, lai izpildītu apdrošināšanas prasības, un prakses, kas paredzētas labākajai praksei, kuras pamatā ir visi noteikumi, ir nepieciešami būvniecības apkalpes locekļiem, būvuzņēmējiem un apakšuzņēmējiem. Tā rezultātā nav nekas neparasts, ka celtniecības meistari saskaras ar zināšanām un pieredzi, kas ir daudz plašāka nekā viņa tirdzniecība.

Būvdarbu vadītājam ir pienākums uzturēt visas iesaistītās puses vienā lapā un nodrošināt, ka noteikumi tiek ievēroti vēstulē.

Ārpus atbildības

Ne visi meistara darbi tiek veikti uz vietas. Būvdarbu vadītājs ir atbildīgs arī par dažāda veida biroja darbu. Viņš ir atbildīgs par darba grafika izveidi, lai nodrošinātu, ka dažādas darba daļas tiek pabeigtas noteiktā secībā.

Labs darbinieks ir spējīgs identificēt tās projekta jomas, kurās ir vislielākais risks, ka tiks aizkavēts projekts aiz grafika, un veikt nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka projekti paliek grafikā un tiek pabeigti līdz noteiktajam termiņam.

Uzraudzības pienākumi

Būvdarbu vadītāja galvenais pienākums ir vadītājs. Atbildīgs par apmācību, vadīšanu, uzraudzību un, ja nepieciešams, disciplīnu komandas un darbiniekus visā projekta gaitā, meistars ir paredzējis uzraudzīt darbinieku centienus, novērtēt progresu un sniegt darbiniekiem norādījumus un palīdzību, lai palīdzētu palielināt efektivitāti.

Ja starp darbiniekiem rodas sūdzības vai sūdzības, kas saistītas ar darba vidi, tad darbinieks ir atbildīgs par darbaspēka un vadības saikni. Attīstībā, kurā iesaistīti arodbiedrību darbinieki, ir nepieciešams, lai darbinieks zinātu un saprastu, kas bieži vien ir arodbiedrību līguma noteikumi, lai nodrošinātu, ka tādi jautājumi kā virsstundu piešķiršana vai disciplināras darbības izpilde atbilst savienības prasībām.

Organizatoriskie pienākumi

Celtniecības meistari pilda dažādus pienākumus, kas ir būtiski darba vietas organizatoriskajai efektivitātei. Galvenā nozīme ir spējai lasīt, sekot skicēm un rasējumiem, kā arī būt gudriem, lai vajadzības gadījumā varētu izteikt priekšlikumus par izmaiņām. Vēl viens svarīgs elements ir spēja labi strādāt ar privātiem pārdevējiem un citām ārējām struktūrvienībām un aģentūrām, lai pārliecinātos, ka katrs projekta aspekts ir aptverts un ka tas ir pabeigts.

Administratīvie pienākumi

Celtniecības meistari ir atbildīgi arī par plaša spektra dokumentu sagatavošanu. No cilvēkresursu viedokļa darba grafiku pārvaldīšana un darbinieku apmeklējuma izsekošana tādā veidā, kas saglabā projektu budžeta izpildē, ir viens no daudzajiem ikdienas pienākumiem; un viņi arī bieži veic darbinieku novērtēšanu un piedalās darbā pieņemšanas procesā. Foreman uzrauga inventarizāciju un piegādā piegādes un materiālu pasūtījumus pēc nepieciešamības, vienlaikus ievērojot projekta budžeta aplēses.

Mācīšana un mentorēšana

Paredzams, ka meistars būs būvniecības eksperts. Lai gan lielākā daļa šo pozīciju galvenokārt ir vērstas uz pārvaldību, labs darbinieks arī vēlas un spēj veikt praktisku darbu blakus padotajiem un mācīt cilvēkiem, kā efektīvi, pareizi un budžeta ietvaros izpildīt uzdevumus.

Ceļi uz pozīciju

Meistara ceļš var nedaudz atšķirties no citiem vadošajiem amatiem, jo ​​meistari parasti iegūst savu pozīciju, gūstot darba pieredzi vairāku gadu garumā, nevis izglītības vai formālās apmācības programmās.

Tomēr būvniecības meistari, protams, bieži vien veic izglītību projektu vadības un būvniecības pakalpojumu jomā, reāli sadarbojoties ar reālo pieredzi vai tās vietā. Turpinot progresīvu izglītību abās jomās, tiek formalizētas zināšanas, lai iegūtu praktisku pieredzi būvniecības nozarē, tādējādi pievienojot vērtību atsākšanai un tirgiem, kuros kalpo meistari.

Raksts Satura rādītājs Pāriet uz sadaļu

Izvērst

  • Uz vietas atbildība

  • Ārpus atbildības

  • Uzraudzības pienākumi

  • Organizatoriskie pienākumi

  • Administratīvie pienākumi

  • Mācīšana un mentorēšana

  • Ceļi uz pozīciju


Video No Autora: BT1. Izstādes Ķīpsalā

Saistītie Raksti:

✔ - Izmantojot eBay pārdošanas procentu likmi

✔ - Mērķa un mērķu rakstīšana jūsu dotācijas priekšlikumam

✔ - Krispy Kreme digitālās mārketinga stratēģija iegūst klientus


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!