Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Uzziniet par CETA, ES un Kanādas tirdzniecības līgumu

Saņemiet informāciju par CETA, ES un Kanādas līgumu


Visaptverošais ekonomiskais un tirdzniecības nolīgums (CETA) ir jaunais ES un Kanādas līgums. Lūk, ko jums jāzina, lai pilnībā izprastu tās priekšrocības.

Kas ir CETA

Visaptverošais ekonomiskais un tirdzniecības nolīgums (CETA) ir nesen apspriests ES un Kanādas līgums. Eiropas Komisija priekšlikumus pieņēma jūlijā un ir gatava to parakstīt pēc tam, kad tā būs tulkota visās ES un Kanādas oficiālajās valodās. Pirms nolīguma pieņemšanas tas jāapstiprina Eiropas Parlamentam un ES dalībvalstu valdībām. ES šo nolīgumu piemēros tikai tad, kad visas iestādes būs vienojušās. CETA ir pirmais tirdzniecības nolīgums starp ES un nozīmīgu pasaules ekonomiku.

Ieguvumi CETA

 • Tiks atcelti muitas nodokļi (septiņu gadu laikā vairs nebūs muitas nodokļu starp ES un Kanādu par visiem rūpniecības produktiem).
 • Tas paplašinās pakalpojumu tirgu.
 • Tas beigs ierobežojumus piekļuvei valsts līgumiem.
 • Tas nodrošinās paredzamus nosacījumus investoriem.
 • Tas novērsīs ES inovāciju, preču zīmju un produktu (piemēram, pārtikas) nelikumīgu kopēšanu.
 • Tas veicinās izaugsmi un nodarbinātību visā Eiropā.
 • Tas palielinās tirdzniecību un ieguldījumus visā Eiropā.
 • Tas stiprinās sadarbību starp ES un Kanādu.

Cik daudz tirdzniecības starp Kanādu un ES jau ir

Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju 2014. gadā „Kanāda ir ES 12. svarīgākais tirdzniecības partneris. ES ir Kanādas otrais lielākais tirdzniecības partneris pēc ASV un veido gandrīz 10% no tās ārējās tirdzniecības. Preču tirdzniecība starp ES un Kanādu ir gandrīz EUR 60 miljardi gadā.

Mašīnas, transporta iekārtas un ķimikālijas ir ES galvenais eksports uz Kanādu. Komerciālie pakalpojumi - galvenokārt transporta, ceļojumu, apdrošināšanas un sakaru pakalpojumi - pārsniedz 27 miljardus euro.

Publiskā iepirkuma līgumi starp ES un Kanādas uzņēmumiem ir kļuvuši vienkāršāki

Ar CETA ES uzņēmumi varēs piedāvāt publiskos līgumus Kanādā visos pārvaldes līmeņos.

 • Katru gadu Kanādas valdība, provinces un pašvaldības pērk preces un pakalpojumus, kuru vērtība pārsniedz 30 miljardus eiro no privātiem uzņēmumiem.
 • ES uzĦēmumi būs pirmie uzĦēmumi, kas iekļausies Kanādas publiskā iepirkuma tirgos. Neviena cita pašlaik spēkā esoša starptautiska vienošanās, kas saistīta ar Kanādu, nesniedz līdzīgas iespējas.
 • Kanāda plāno izveidot vienotu elektronisko iepirkumu tīmekļa vietni, kas apvienotu informāciju par visiem piedāvājumiem, lai nodrošinātu, ka ES uzņēmumi var izmantot šīs jaunās iespējas.

Ko CETA sagaida

Saskaņā ar CETA ES un Kanāda ir vienojušās:

 1. Pastiprināt regulatīvo sadarbību: ES un Kanāda izmantos metodi, lai regulatoriem apmainītos ar pieredzi un informāciju.
 2. Aizsargāt Eiropas inovācijas, māksliniekus un produktus: CETA līdzinās konkurences apstākļus intelektuālā īpašuma tiesībām starp ES un Kanādu. Mērķis ir saskaņot autortiesību aizsardzību ar Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas noteikumiem.
 3. Pakalpojumu tirdzniecības atvēršana: Paredzams, ka puse no CET ekonomikas pieauguma ES ekonomikā radīsies, pateicoties tādiem tirdzniecības pakalpojumiem kā finanšu, telekomunikāciju, enerģijas un jūras transports.

 1. Veicināt ieguldījumus. Tas tiks darīts, likvidējot šķēršļus, nodrošinot stabilu juridisko sistēmu un ātri, taisnīgi un pārredzami atrisinot ieguldījumu strīdus.
 2. Nodrošināt labu sadarbību nākotnē: ja viss neizdosies un lietas iet uz dienvidiem, CETA ir izveidojusi sistēmu, no kuras lūgt izveidot neatkarīgu juridisko ekspertu grupu ar mērķi efektīvi risināt jebkuru strīdu, kas kavē tirdzniecību un ieguldījumus starp ES un Kanādu.
 3. Aizsargājiet demokrātiju, patērētājus un vidi: CETA ir izveidota, lai kalpotu cilvēkiem, nevis komerciālu ieguvumu dēļ.

CETA un transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (T-TIP)

CETA un T-TIP ir divas atsevišķas sarunas ar diviem dažādiem partneriem. Katrs no tiem tiek apspriests pēc saviem ieskatiem un uz saviem apstākļiem. Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju CETA mērķis ir „izveidot visaptverošu vienošanos, kas palīdzētu mūsu uzņēmumiem attīstīties transatlantiskajā tirgū, lai radītu izaugsmi un radītu darbavietas.”

Cerēsim, ka tas sasniegs šo rezultātu.


Video No Autora:

Saistītie Raksti:

✔ - 10 Labākās vietas, kur atrast gig darbavietas

✔ - Top 8 kļūdas mazumtirgotājiem dara, pasūtot apzīmējumus

✔ - Nomnieku skrīninga jautājumi, lai paliktu prom


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!