Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Paskaidrots ieguldījumu atdeves koeficients


Ieguldījumu atdeves koeficients (ROI), kas pazīstams arī kā aktīvu atdeves koeficients, ir rentabilitātes rādītājs, kas novērtē uzņēmuma vai ieguldījuma sniegumu vai potenciālo atdevi. ROI formula aplūko ieguldījumu rezultātā gūto labumu vai tā peļņu, kas dalīta ar ieguldījuma sākotnējām izmaksām.

Attiecības noteikšana

ROI kalpo kā peļņas koeficients, kas ļauj uzņēmuma īpašniekam aprēķināt, cik efektīvi uzņēmums izmanto savu kopējo aktīvu bāzi, lai radītu pārdošanu. Kopējie aktīvi ietver visus apgrozāmos līdzekļus, piemēram, skaidru naudu, inventāru un debitoru parādus papildus pamatlīdzekļiem, piemēram, rūpnīcas ēkām un iekārtām.

Ja ieguldījumam nav labas IA, vai ja ieguldītājam vai uzņēmuma īpašniekam ir citas iespējas ar augstāku ROI, tad ROI vērtību aprēķināšana par dažādām iespējām var dot viņam vai viņai norādījumus par to, kādus ieguldījumus izvēlēties labāko atgriezties.

Daudzi analītiķi un ieguldītāji vēlas izmantot ROI metriku daudzpusības un vienkāršības dēļ. Būtībā tas darbojas kā ātrs ieguldījuma rentabilitātes rādītājs, un ir ļoti viegli aprēķināt un interpretēt dažādus ieguldījumu veidus.

Ieguldījumu atdeves aprēķināšana

ROI var noteikt dažādos veidos, bet visbiežāk izmantotā metode ietver neto peļņas dalīšanu kopējos aktīvos. Ieguldījumu atdeves rādītāju sauc arī par aktīvu atdevi, jo šis ieguldījums attiecas uz uzņēmuma ieguldījumiem tās aktīvos.

Aprēķiniet attiecību šādi:

Ieguldījumu peļņa (neto ienākumi) / ieguldījumu izmaksas (kopējie aktīvi) = procenti

kur Neto ienākumi nāk no peļņas vai zaudējumu aprēķina, un kopējie aktīvi ir iegūti no bilances.

Rezultātu interpretācija

Lai interpretētu ROI procentus, apkopojiet atbilstošus, salīdzināmus datus, piemēram, tendenci (laikrindas) vai nozares datus par IA. Uzņēmuma īpašnieks laika gaitā var aplūkot uzņēmuma ROI un arī nozares datus, lai redzētu, kur atrodas uzņēmuma ienākumu atdeve. Jo augstāks ir ieguldījumu atdeves koeficients, jo efektīvāk uzņēmums izmanto savu aktīvu bāzi, lai radītu pārdošanu.

Piemērs

Saki, ka Džo ir ieguldījis $ 1,000 viņa starta laikā, Joe Super Computer Repair. Viņam ir pircējs uzņēmumam par $ 1200. ROI tam ir vienāds ar Joe peļņu vai 200 ASV dolāriem, kas dalīti ar viņa sākotnējo ieguldījumu, $ 1000, par 20 procentiem ROI.

Joe arī ieguldīja $ 1000 Sam's New Computer Sales, un pircējs vēlas maksāt $ 1800. Šim ROI ir vienāds ar 800 ASV dolāru peļņu, kas dalīta ar ieguldījumiem 1000 ASV dolāros vai 40 procentiem. No šī salīdzinājuma, pārdodot Sam's New Computer Sales, šķiet, ir gudrāks solis, 20% pret 40%.

Laika koeficients

Kāda ROI formula jums nenorāda, un viens no ROI koeficienta trūkumiem ir iesaistītais laiks. Šo metriku var izmantot kopā ar aktīva vai projekta atdeves likmi, kas ņem vērā laika periodu.

Vēl precīzākos ROI aprēķinos varat iekļaut arī neto pašreizējo vērtību (NPV), kas atspoguļo naudas vērtības atšķirības laika gaitā inflācijas dēļ. NPV piemērošana, aprēķinot peļņas likmi, bieži tiek saukta par reālo atdeves likmi.


Video No Autora:

Saistītie Raksti:

✔ - 2019. Gada labākās vīriešu kleitas zeķes

✔ - Labākie biroja telpu sildītāji 2019. gadam

✔ - Uzņēmējdarbības licences un nodokļu atskaitījumi


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!