Autora Blogs Par Finansēm Un Uzņēmējdarbību

Īrnieku pienākumi saskaņā ar zemes īpašnieka un īrnieka likumu


Saimniekiem nav vienīgie, kuriem ir jāievēro likumi. Īrniekiem ir arī noteikti pienākumi, kas tiem jāievēro zemnieku un īrnieku tiesību aktos. Šie pienākumi var nedaudz atšķirties atkarībā no valsts, tāpēc jums vienmēr jāpārliecinās, ka jūsu īrnieks zina, ko no viņiem sagaida jūsu atrašanās vietā.

Ievērojiet Nomas līgumu

Kad īrnieks paraksta nomas dzīvokli, viņš piekrīt ievērot šī līguma noteikumus. Katra noma ir atšķirīga. Daži var būt tikai viena lappuse, kamēr citi var būt pat divdesmit lapas. Kamēr nomas noteikumi ir likumīgi un nav aizliegti valstī vai pašvaldībā, kurā notiek noma, īrniekam ir jāievēro šie noteikumi.

Daži kopēju nomas noteikumu piemēri ietver:

Īrnieka nespēja ievērot nomas līgumu, ko viņš vai viņa parakstīja, būtu nomas pārkāpums. Saimniekam var būt tiesības iekasēt zaudējumus, ja īrnieks pārkāpj nomu.

 • Nomas ilgums
 • Īpašuma izmantošana
 • Drošības depozīta noteikumi
 • Apmaksājamā īres summa
 • Īres maksa
 • Nomas vai nomas maksājuma nemaksāšanas nosacījumi
 • Pārvietošanās prasības
 • Svina krāsas atklāšana

Uzturēt telpas

Papildus pārējiem nomas līgumā noteiktajiem noteikumiem un pienākumiem īrniekam ir arī pienākums uzturēt telpas. Pienākumi ietver:

 • Pēc ēkām un mājokļu kodiem - Īrniekiem jāievēro šo kodu noteikumi, kas attiecas uz īrniekiem. Šīs daļas bieži koncentrējas uz drošības un veselības standartiem.
 • Ierīces drošība un sanitārija - Īrniekiem ir jāuztur faktiski mājoklis „saprātīgi” drošā un tīrā stāvoklī. Ierīcei nav jābūt nevainojamai vai brīvai no traucējumiem, tai ir jābūt brīvai no tādiem drošības apdraudējumiem kā aizturēta ugunsgrēks vai sanitārie apdraudējumi, piemēram, suņu ekskrementi.
 • Atkritumu apglabāšana - Īrniekiem ir pienākums nepieļaut atkritumu, netīrumu un citu atkritumu uzkrāšanos savos dzīvokļos. Šādi atkritumi jāiznīcina tīrā un drošā veidā.

 • Santehnikas ierīču uzturēšana - Īrniekiem ir jādara viss iespējamais, lai visas santehnikas iekārtas, piemēram, tualete vai duša, būtu tīrā stāvoklī.
 • Pareizi darbojas visas santehnikas un elektriskās ierīces - Īrniekiem ir pienākums izmantot visas elektriskās, santehnikas, apkures, dzesēšanas vai citas iekārtas atbilstoši to paredzētajam lietojumam. Šādi tiek samazināts bojājumu risks vai sanitāri vai drošības jautājumi.
 • Saimnieka piegādātās ierīces - Tāpat arī īrnieki ir atbildīgi par to, lai pienācīgi rūpētos par krāsnīm, ledusskapjiem, trauku mazgājamām mašīnām, paplāksnēm, žāvētājiem vai citām ierīcēm, ko piegādājis saimnieks. Šīs ierīces drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem, un tās būtu jātur „tīrā” stāvoklī.

 • Nav bojāta ierīce - Īrnieka pienākums ir pārliecināties, ka viņš, kāds no viņu viesiem, vai ikviens, kuru viņi atļauj uz īpašumu, nekaitē vienībai vai citai telpu daļai, kurai viņi var piekļūt, ieskaitot kopējo telpu, pagrabā vai pagalmā. Tas ietver apzinātu kaitējumu vai iznīcināšanu, nolaidības nodarīšanu vai jebkādas īpašuma izņemšanu.
 • Citu kaimiņu miera un klusuma ievērošana - Īrniekiem un jebkurām personām, kuras tās atļauj telpām, ir pienākums rīkoties tādā veidā, kas netraucē viņu kaimiņus. Tas varētu ietvert atturēšanos no skaļas mūzikas atskaņošanas vai ļaujot bērniem palaist un kliegt ap īpašumu.

 • Atturēšanās no nelegālu narkotiku vai citu kontrolētu vielu lietošanas - Īrnieki vai viņu viesi nedrīkst izmantot vai izplatīt nekādas kontrolējamās vielas vai citas nelegālas vai bīstamas zāles telpās. Tas var ne tikai izraisīt to nomas līguma pārkāpumu, bet arī vietējās pašvaldības varētu celt prasību pret viņiem.
 • Neiespējama ar dūmu vai oglekļa monoksīda detektoriem - Īrniekiem nekad nav jāmaina dūmu vai oglekļa monoksīda detektori. Tas ietver bateriju noņemšanu, detektora izņemšanu vai detektora bojājumu.

 • Neiejaucot krāsu mājās, kas būvētas pirms 1978. gada - Mājas, kas būvētas pirms 1978. gada, var saturēt svina krāsas, un tādējādi tās var saturēt arī svina krāsas apdraudējumus. Ja nomas līgumā tas ir obligāts nosacījums, īrniekiem ir jāpaziņo savam saimniekam pirms krāsošanas vai jebkādu darbību vai izmaiņu veikšanas, kas varētu traucēt krāsotas virsmas.
 • Pelējuma augšanas novēršana - Īrniekiem jācenšas novērst mitruma uzkrāšanos savās vienībās, kas var izraisīt pelējuma augšanu. Tas ietver neļaušanu stāvošam ūdenim. Ja īrnieks konstatē mitruma uzkrāšanos, mīkstu plankumu, ko izraisa ūdens sienās vai griestos, vai jebkādu redzamu pelējuma augšanu, viņiem nekavējoties jāinformē saimnieks.

Ļauj saimniekam ieiet telpās

Tā kā saimnieks ir atbildīgs par telpām, viņam ir tiesības iebraukt īrnieka mājoklī. Ir daži noteikumi, kas attiecas gan uz saimnieku, gan īrnieku.


Video No Autora:

Saistītie Raksti:

✔ - Mazumtirdzniecības prakse klientu lojalitātes veidošanai

✔ - Kā aprēķināt pašu kapitāla atdevi pirmajā gadā

✔ - Top Partneru mārketinga rīki


Noderīga? Dalīties Ar Saviem Draugiem!